OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Rębków, Sławiny, Wola Rębkowska, Miętne, Uśniaki gm Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-06-03

TIP 271.09.2014                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Rębków, Sławiny, Wola Rębkowska, Miętne, Uśniaki gm Garwolin.”,

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

„FEDRO” Sp z o.o.

ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

Cena oferty:

         brutto: 258 055,41 zł

         netto:  209 801,15 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
FIRMA „FEDRO” Sp z o.o.

następującej punktacji:

Cena – 95,00 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 100,00 pkt

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły także firmy:

  1. FIRMA

PHU TOWEMO Monika Szczygieł ul Żeromskiego 73K 05-400 Otwock

Cena oferty:

         brutto: 281 287,15 zł

         netto:   228 688,73 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 87,15 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 92,15 pkt

  1. Firma:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki

Cena oferty:

         brutto: 266 166,76 zł

         netto: 216 395,74 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 92,10 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 92,10 pkt

  1. Firma:

„PAROL” Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Parol Jarzy

Al. Legionów 19 08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 289 060,62 zł

         netto: 235 008,64 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 84,81 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 89,81 pkt

  1. Firma:

F.H.U. „BRUK – BUD” Piotr Skoczek                                                  

Pogorzel, ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów

Cena oferty:

         brutto: 394 144,45 zł

         netto: 320 442,64 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 62,20 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 67,20 pkt

Zostaw komentarz