Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż pierwszego wyposażenia do pomieszczeń przedszkola i żłobka w miejscowości Sulbiny, ul. Lubelska 52″

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-06-25

TIP 271.12.2014                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia do pomieszczeń przedszkola i żłobka w miejscowości Sulbiny ul. Lubelska 52”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

Cena oferty:

         brutto: 183.859,38 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

następującej punktacji:

Cena – 95,00 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 95,00 pkt

 

Wójt Gminy Garwolin

/Tomasz Łysiak/     

Zostaw komentarz