Karta Dużej Rodziny

 w Aktualności

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów ustanowiła rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych.

Program ma zasięg ogólnokrajowy adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych czyli posiadających 3 i więcej dzieci, bez względu na dochód rodziny.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej będzie Karta Dużej Rodziny.

„Karta” wydawana będzie bezpłatnie na wniosek członka rodziny przez Wójta gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. „Kartę” otrzyma każdy członek rodziny. Dokument zawierać będzie dane podstawowe: imię, nazwisko, pesel oraz datę ważności.

 

Rodzicom karta przysługuje na czas nieokreślony, w przypadku dzieci są ograniczenia wiekowe (do 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia) , dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności „Karta” przysługuje na okres ważności orzeczenia.

W celu uzyskania Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garwolinie pokój nr 207 wraz z wymaganymi dokumentami: dowód osobisty, akty urodzenia dzieci, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkół , orzeczenia o niepełnosprawności.

Wstępna lista uprawnień dla rodzin widnieje na stronie www.rodzina.gov.pl i będzie stale aktualizowana.

Zostaw komentarz