OGŁOSZENIE o wyniku postępowania na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rębkowie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-07-21

TIP 271.13.2014                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rębkowie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.
Ul. Opaczewska 34/1
02-372 Warszawa

Cena oferty:

         brutto: 126.690,00 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.

następującej punktacji:

Cena – 95,00 pkt
Warunki serwisu i gwarancji – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 95,00 pkt

Proponowany termin podpisania umowy z wykonawcą: 25.07.2015 r.

                                                                      Wójt Gminy Garwolin
                                                                    /-/
                                                                    Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz