GŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

 w Archiwum przetargów

Garwolin, dn. 2014-09-26

TIP.271.19.2014                                  

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania o cenę na zadanie pn. Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin – drugi nabór, Komisja wybrała ofertę firmy:

Tönsmeier Wschód Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

Cena oferty:

        ZADANIE 1 – odebranie z terenu gminy Garwolin płyt azbestowo – cementowych złożonych w miejscach gromadzenia na terenie nieruchomości, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

        brutto: 306,72 zł/Mg

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród złożonych ofert.

W postępowaniu ofertę złożyły także firma:

  1. ROBBUD – TRANS Robert Kępka,

Krzywda 2,

08-450 Łaskarzew

Cena oferty:

        ZADANIE 1 – odebranie z terenu gminy Garwolin płyt azbestowo – cementowych złożonych w miejscach gromadzenia na terenie nieruchomości, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

        brutto: 324,00 zł/Mg

Zostaw komentarz