0

Aneks nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin

Garwolin 2014-10-21 TIP 271.22.2014                                   Aneks nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli [...]

następna strona >