Konsultacje programu współpracy

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Protokół konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

.

Zostaw komentarz