Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

 w Wybory Samorządowe 2014

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GARWOLINIE

z dnia 23 października 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyboczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Garwolinie podaje się do wiadomości publicznej informacje o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 23 października 2014 r. losowania Gminna Komisja Wyborcza w Garwolinie przyznała następujące numery listom kandydatów na radnych zarejestrowanych przez poniższe komitety wyborcze w wyborach do Rady Gminy Garwolin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

Numer 22 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STEFANA GORY

Numer 23 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN I MIAST POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Jednocześnie informuję się, że żaden z wymienionych komitetów wyborczych nie spełnił warunku określonego w art. 409 § 3 Kodeksu wyborczego.

                                                                          

                                                      Przewodnicząca Gminnej Komisji
                                                         Wyborczej
w Garwolinie
                                                     /-/
                                                      Izabela Miętus

Zostaw komentarz