0

Aneks nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin

Garwolin 2014-12-15 TIP 271.24.2014                                   Aneks nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli [...]

0

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin.

  Garwolin: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin OGŁOSZENIE O [...]

0

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin.

  Garwolin: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin OGŁOSZENIE O [...]

następna strona >