Komunikat dot. wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju

 w Aktualności dot. rolnictwa i ochrony środowiska

KOMUNIKAT

DOTYCZACY WYKONANIA WIELKOOBSZAROWEJ INWENTARYZACJI STANU LASU W LATACH 2015 -2019

W związku z pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska znak: DLP-I-610-29/23267/15/JŁ w sprawie wykonania, na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach, opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, w lasach wszystkich form własności, a także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju w cyklu 5-letnim (w latach 2015-2019) – Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuję właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz właściwych nadleśniczych z terenu powiatu garwolińskiego, o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia prac terenowych na obszarze tych lasów.

Prace terenowe będą związane z założeniem powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r., które będą wykonywane przez pracowników przedsiębiorstwa państwowego z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w każdym roku
5-letniego cyklu w miesiącach; czerwiec, lipiec sierpień i wrzesień.

Zostaw komentarz