Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

 w Aktualności

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH LUB STARAJĄCYCH SIĘ O PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Od dnia 2015-09-28 do złożenia wniosku o świadczenia rodzinne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny nie jest wymagane zaświadczenie z urzędu skarbowego – GOPS Garwolin jako jeden z 4 ośrodków w Polsce (stan na dzień 2015-09-25) otrzymał możliwość bezpośredniego pobierania informacji o dochodach, z bazy ministerstwa finansów. Jednocześnie obowiązujące w dniu dzisiejszym przepisy nie przewidują załączenia wydruku z bazy ministerstwa finansów jako dokumentu potwierdzającego dochód osoby. Jedynym rozwiązanie w dzisiejszym stanie prawnym jest samodzielne wpisanie dochodów (o których informację uzyskacie Państwo w GOPS) na oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu\..\ – załącznik nr 5 do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.
Przypominamy jednocześnie, że uprawnienie do świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2014/2015 kończy się z dniem 2015-10-31, a funduszu alimentacyjnego z dniem 2015-09-30.

 

Zostaw komentarz