Ogłoszenie o konsultacjach

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dn. 29 października 2015 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Garwolin

            Na podstawie Uchwały Nr XXX/210/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Garwolin ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

1. Przedmiot konsultacji

Projekt Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

2. Cel konsultacji

Poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
i wypracowania wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2016. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

3. Ramy czasowe

Termin rozpoczęcia konsultacji – 29 października 2015 r.

Termin zakończenia konsultacji – 12 listopada 2015 r.

4. Forma konsultacji

Konsultacje w formie uwag pisemnych zgłaszanych za pomocą formularza osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin, bądź na adres mailowy  mkaras@garwolin-gmina.pl

Formularz konsultacji wraz z Projektem podlegającym konsultacji udostępniony jest na stronie internetowej Gminy Garwolin – www.garwolin-gmina.pl lub w pokoju 103 Urzędu Gminy Garwolin.

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz