Wyniki konkursu „Ekologiczny uśmiech”

 w Sukcesy osiągnięte przez naszych uczniów

We wrześniu ogłosiliśmy konkurs plastyczny „Ekologiczny uśmiech” podzielony na dwie kategorie wiekowe: 3-4 latków i 5-6 latków. Zorganizowaliśmy konkurs, by aktywizować dzieci i podnieść ich świadomość ekologiczną oraz budować postawy proekologiczne. Dzięki temu od najmłodszych lat wykształca się poczucie odpowiedzialności za własne środowisko. Tematyka prac obejmowała zakresem ochronę środowiska, pomysł na czystą Ziemię i segregowanie odpadów. Zwrócił też uwagę na piękno otaczającego nas świata. Przedmiotem konkursu było przygotowanie w grupach 4-osobowych kolażu na temat ochrony środowiska. W zakresie edukacji ekologicznej działania skierowane zostały między innymi na uświadamianie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe, a wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska. Wykonanie prac zostało poprzedzone prelekcjami i pogadankami przeprowadzonymi przez nauczycieli w poszczególnych grupach.

alt

 

 

W pierwszym etapie Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora placówki wytypowała w każdej grupie wiekowej po 5 najlepszych prac do etapu gminnego, uwzględniając kryteria określone w regulaminie. Komisje oceniły prace na podstawie kryteriów: trafność doboru tematu, jakość wykonania, stopień trudności, oryginalność, pomysłowość i walory estetyczne. W drugim etapie Gminna Komisja Konkursowa dokonała oceny zgodnie z ustalonymi kryteriami i przyznała punkty i kolejne miejsca: I, II i III.

W składzie Gminnej Komisji Konkursowej były: Iwona Pluta – przewodnicząca komisji, Beata Piotrowska, Kinga Smak, Aneta Niedźwiedzka, Magdalena Chrzanowska, Agnieszka Sztylka – członkinie. Dostarczono 58 prac, więc Komisja Konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Każdy z oceniających mógł przyznać od 0 do 10 punktów za: zgodność pracy z regulaminem konkursu; pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu; samodzielność i estetykę wykonanej pracy oraz przekaz treści ekologicznych. Wszyscy docenili kreatywność najmłodszych mieszkańców naszej gminy, którzy wykorzystali do przygotowania prac najróżniejsze materiały: papier, plastikowe nakrętki, rolki po papierze toaletowym, a nawet liście i korę drzew. Techniki również zachwycały pomysłowością. Znalazły się prace malowane farbami, wyklejane plasteliną, zwijanym papierem, skrawkami kolorowego papieru, ale też różnymi rodzajami kasz. Doceniano przede wszystkim oryginalność pomysłów i samodzielne wykonanie prac przez przedszkolaków.    

19 listopada 2015 r. komisja konkursowa oceniła wszystkie prace i wybrała zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych. Zwycięzcami zostały zespoły, które zgromadziły największą liczbę punktów w danej kategorii wiekowej.

I miejsce w grupie 3-4 latków zajęły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej: Radosław Jarzyna, Marcelina Kędziorek, Julian Okrasa i Lena Sabała.

I miejsce w grupie 5-6 latków zajęły dzieci z Publicznego Przedszkola w Sulbinach: Alan Duchna, Maria Dziubak, Karolina Paziewska i Piotr Prożych.

Każde z wymienionych wyżej dzieci otrzyma MP4.

Spośród szkół biorących udział w konkursie czołowe miejsca zajęły:

I miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Rębkowskiej

II miejsce Publiczne Przedszkole w Sulbinach

III miejsce Publiczne Przedszkole w Michałówce

Za zajęcie pierwszego miejsca zwycięska placówka otrzyma aparat fotograficzny, za zajęcie drugiego miejsca – projektor, natomiast za zajęcie trzeciego miejsca – zestaw mikrofonów. W najbliższych dniach odbędzie się podsumowanie Konkursu, w czasie którego zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają komplet kredek.

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z którego otrzymaliśmy 12 000 zł na realizację konkursu.

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt altalt

Zostaw komentarz