Program współpracy na rok 2016

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Uchwała VIII/68/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

Zostaw komentarz