Punkt Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych

 w Gospodarka odpadami - informacje

pszok

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2013 r. Gmina Garwolin uruchomiła Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).


PSZOK to miejsce selektywnego zbierania odpadów, gdzie mieszkańcy z terenu gminy będą mogli bezpłatnie oddawać odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów będzie można oddać:
– odpady opakowaniowe zebrane selektywnie,
– metal,
– odpady wielkogabarytowe,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ,
– odpady budowlane i rozbiórkowe, poremontowe
– odpady ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji ogrodów znajdujących się na terenach nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
– odpady w postaci  przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych,
– zużyte opony,
– odpady w postaci środków chemicznych, farb i lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich,
– popioły,
– ceramika (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
– znicze,
– szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie siedziby Firmy EKOLIDER Jarosław Wyglądała.

EKOLIDER Jarosław Wyglądała
Lucin 4

08-400 Garwolin
tel./fax (25) 683 09 53
tel. (25) 682 76 00

Punkt czynny jest w czwartą sobotę miesiąca w godzinach od 7.00 do 14.00.

 

Comments
  • Yolanta
    Odpowiedz

    Mam pytanie;czy Punkt Selektywny dotyczy też starych mebli?

Zostaw komentarz