Składanie deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

 w Referat Finansowy

Nazwa sprawy

Składanie deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 849 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1649  z póź.zm.)

Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych(Dz.Urz.Woj.Mazo. z dnia 14 grudnia 2015r. poz. 11103)

Wymagane dokumenty

wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
w przypadku osób prawnych

wypełniona informacja na podatek od nieruchomości IN-1
w przypadku osób fizycznych

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Finansowy, numer pokoju 111, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 42,

Katarzyna Komar – Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych – informacje podatkowe ,

Marta Konopacka – Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych  – informacje podatkowe.

Urząd Gminy Garwolin, Referat Finansowy, numer pokoju 110, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 44,

Barbara Piętka – Inspektor ds. podatku od środków transportu
– deklaracje podatkowe.

 

Zostaw komentarz