Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych

 w Referat Finansowy

Nazwa sprawy

Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 849 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1649  z póź. zm.)

Wymagane dokumenty

wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

wypełniony załącznik do deklaracji DT-1A o posiadanych środkach transportowych

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Finansowy, numer pokoju 110, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 44,

Barbara Piętka – Inspektor ds. podatku od środków transportu

Zostaw komentarz