Gminny Punkt Konsultacyjny „Tu i Teraz”

 w Punkt konsultacyjny

Gminny Punkt Konsultacyjny „Tu i Teraz” rozpoczął swoją pracę 21 stycznia 2016 r.

Głównym celem punktu jest zdiagnozowanie problemu zgłaszających się osób w zakresie uzależnień jak i przemocy w rodzinie oraz udzielenie natychmiastowego wsparcia psychologicznego i prawnego.

 

Do podstawowych zadań punktu należy.

 1. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych.
 2. Udzielanie wsparcia, poradnictwo oraz skuteczne motywowanie do zmiany szkodliwych zachowań, zarówno osób uzależnionych jak i członków ich rodzin.      
 3. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 4. Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
 5. Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
 6. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach.
 7. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 8. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 6 i 7, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 9. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym (dalej Pomoc Prawna).

W punkcie zatrudnione są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do zdiagnozowania problemu i zaplanowania kompleksowej pomocy:

         Tomasz Rzętała radca prawny, specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym, nieruchomości oraz w prawie konsumenckim. Doradza zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie zdobył podczas wieloletniej współpracy z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii prawnej White&Case. Radca prawny Tomasz Rzętała reprezentuje także Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi. Występuje również jako wykładowca na szkoleniach i warsztatach dotyczących szeroko rozumianego prawa cywilnego i administracyjnego. Ponadto, jest autorem licznych wypowiedzi opublikowanych m.in. w dziennikach „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”.

Pani Katarzyna Rudnik jest absolwentką Psychologii Warszawskiego Uniwersytetu SWPS. Odbyła staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Józefowie na oddziale klinicznym. Obecnie robi specjalizację z Seksuologii klinicznej na tej samej uczelni. Na co dzień pracuje w dwóch szkołach na terenie Gminy Garwolin.

Pani Mariola Białecka psycholog, psychoterapeuta poznawczo behawioralny, profilaktyk uzależnień. Specjalizuje się w psychoterapii psób, które doświadczają zaburzeń nastroju (np. depresja), zaburzeń nerwicowych (np. lęki, fobie), zaburzeń psychosomatycznych, trudnościach w relacjach z innymi, zaburzeń osobowości, obniżonej samooceny. pomaga osobom w rodzinie, w których obecny jest problem uzależnienia lub inne dysfunkcje, pracuje również z ofiarami przemocy. Zajmuje się krótkoterminową terapią par i małżeństw. Prowadzi badania w zakresie medycyny pracy i psychologii transportu.  

Adresaci projektu to:

 1. Młodzież uzależniona od alkoholu oraz środków psychoaktywnych.
 2. Osoby dorosłe uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych.
 3. Osoby współuzależnione.
 4. Ofiary przemocy domowej.

Czas pracy zatrudnionych konsultantów.

     Świadczenie pomocy przez panią Mariolę Białecką następować będzie w ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00 w siedzibie Gminy Garwolin.

     Pomoc Prawna świadczona prze pana Tomasza Rzętałę odbywać się będzie w drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00 w siedzibie Gminy Garwolin.

     Świadczenie pomocy przez panią Katarzynę Rudnik następować będzie w pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00 w siedzibie Gminy Garwolin.

Telefon kontaktowy (25) 682 05 60

     Punkt konsultacyjny nie jest placówką leczenia uzależnień.

Zostaw komentarz