Karta Dużej Rodziny

 w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Karta wydawana jest na wniosek , bezpłatnie, bez względu na sytuację
materialną rodziny, jedynym kryterium jest posiadanie 3 i więcej dzieci.

Nazwa sprawy Karta Dużej Rodziny
Podstawa prawna

Podstawa prawna KDR ;Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia
5 XII.2014 Dz.U. z  2014 r. poz. 1863

Samorządowa KDR; Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27.XI. 2015

Wymagane dokumenty

Dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. Roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
w wieku powyżej 18. Roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

W przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku dziecka powyżej 18-tego roku życia zaświadczenie ze szkołu lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia szkoły

Miejsce załatwienia sprawy : Urząd Gminy Garwolin, Referat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, numer pokoju 207, nr telefonu (25) 6820560 wew. 61, Marlena Mućko Referent ds. świadczeń rodzinnych

Showing 2 comments
 • Leszek Zbigniew
  Odpowiedz

  P. Mateuszu proszę o informację jakie dokumenty mamy złożyć jako rodzice trzech dorosłych synów, żeby otrzymać kartę dużej rodziny. Prawdopodobnie zgodnie z nowelizacją ustawy w 2018 r jesteśmy uprawnieni do otrzymania takiej karty. pozdrawiam. Zbigniew Leszek

  • Mateusz Samul
   Odpowiedz

   Panie Zbigniewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada wniosków edytowalnych elektronicznych, zatem zapraszamy do pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Garwolin do wypełnienia wniosku. Pozdrawiam Mateusz Samul

Zostaw komentarz