RODZINA 500+ CORAZ BLIŻEJ

 w Aktualności

RODZINA 500+ CORAZ BLIŻEJ

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje iż rodziny co miesiąc otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości po 500 złotych na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.

W mniej zamożnych rodzinach o dochodach do 800 złotych na osobę w rodzinie lub 1200 złotych w rodzinach z niepełnosprawnym dzieckiem wypłata będzie przysługiwała również na pierwsze dziecko.

 

WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU

– Rodziny, które będą chciały skorzystać ze świadczeń wychowawczych w ramach programu zwanego potocznie „ Rodzina 500 + „ od kwietnia będą miały trzy miesiące na złożenie wniosku

– Świadczenia dla mieszkańców Gminy Garwolin będzie wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie.

– Sposób wypłaty będzie najbardziej dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

– Wnioski będzie można składać od kwietnia do końca czerwca 2016 roku – przyjmowanie wniosków rozłożono w czasie w celu uniknięcia kolejek. Rodziny będą miały więc na złożenie wniosku 3 miesiące a i tak otrzymają świadczenie liczone od kwietnia na cały okres zasiłkowy 2016/2017.

– Wnioski składane w lipcu będą realizowane na bieżąco /czyli od lipca do końca okresu zasiłkowego 2016/2017/

– Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w GOPS, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet : za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl –dla osób chętnych do złożenia wniosku przez internet zostanie opublikowany dodatkowy artykuł z opisem procedury.

– Osoby ,które pobierają świadczenia rodzinne nie przedstawiają nowych zaświadczeń składając wnioski o świadczenie wychowawcze

– Osoby które nie pobierają świadczeń rodzinnych składając wniosek o świadczenie wychowawcze z kryterium  /na wszystkie dzieci/ przedstawiają ; oświadczenia o dochodach ; dowód osobisty, akty urodzenia dzieci, zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy za 2014r.- W przypadkach uzyskania lub utraty dochodu w okresie od   2014 r. /np. podjęcia/ utraty pracy, podjęcia/zakończenia stażu, rozpoczęcia działalności gospodarczej i inne/ wymagane będą dodatkowe dokumenty.

Szczegółowe informację udzielane są pod numerem telefonu 25 682 05 60 wew 50 oraz 61 oraz drogą mailową pod adresem gops@garwolin-gmina.pl

Beata Piotrowska                      

Zostaw komentarz