Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sławiny gm. Garwolin, etap II”

 w Wyniki

TIP.271.5.2016                                                 Garwolin, dnia 23.03.2016 r.

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sławiny gm. Garwolin, etap II” Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

„FEDRO” Sp .z o.o.

ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

Cena oferty:

          brutto: 74.907,00 zł

         netto:   60.900,00zł

Okres gwarancji: 5 lat

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy „FEDRO” Sp .z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck następującej punktacji:

Cena – 90 pkt

Warunki gwarancji – 10 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

W postępowaniu przetargowym wzięła udział także firmy:

1. PHU TOWEMO Monika Szczygieł ul. Żeromskiego 73k 05-400 Otwock

Cena oferty:

          brutto: 95.275,80 zł

          netto: 77.460,00 zł

Okres gwarancji: 5 lat

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 70,76 pkt

Warunki gwarancji – 10 pkt

Łączna liczba punktów – 80,76 pkt

 

2. PAROL Zakład Usługowo – Remontowo budowlany Jerzy Parol

Cena oferty:

          brutto: 95.320,08 zł

          netto: 77.496,00 zł

Okres gwarancji: 5 lat

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 70,73 pkt

Warunki gwarancji – 10 pkt

Łączna liczba punktów – 80,73 pkt

 

3. PBDiM Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki

Cena oferty:

          brutto: 100.515,60 zł

          netto: 81.720,00 zł

Okres gwarancji: 5 lat

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 67,07 pkt

Warunki gwarancji – 10 pkt

Łączna liczba punktów – 77,07pkt

 

4. F.H.U.”BRUK-BUD” Piotr Skoczek, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów

Cena oferty:

          brutto: 95.999,04 zł

          netto: 78.048,00 zł

Okres gwarancji: 4 lata

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 70,23 pkt

Warunki gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 75,23 pkt

 

5. P.P.H.iO. „POLHILD I ” Paweł Piotrowski Zygmunt Piotrowski sp.j. ul. H.Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka

Cena oferty:

          brutto: 113.908,46 zł

          netto: 92.608,50 zł

Okres gwarancji: 5 lat

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 59,18 pkt

Warunki gwarancji – 10 pkt

Łączna liczba punktów – 69,18 pkt

 

6. MKL-BUD Michał Lulis ul. Joliot-Curie 19/35, 02-646 Warszawa

Cena oferty:

          brutto: 110.294,10 zł

          netto: 89.670,00 zł

Okres gwarancji: 4 lata

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 61,12 pkt

Warunki gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 66,12 pkt

 Proponowany termin podpisania umowy z wykonawcą 30.03.2016 r.

                                                                               Wójt Gminy Garwolin

                                                                            /Marcin Kołodziejczyk/

Zostaw komentarz