Rekrutacja do Publicznego Żłobka w Sulbinach

 w Wydarzenia z życia szkół

Informujemy, że w dniach 12.04.2016 r. -29.04.2016 r. odbędzie rekrutacja do Publicznego Żłobka w Sulbinach.

W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane będą dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Garwolin:
– obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym,
– samotnie wychowywane przez jednego z rodziców,
– których co najmniej jedno z rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub ma orzeczony stopień niepełnosprawności.
W drugiej kolejności przyjmowane są pozostałe dzieci spoza terenu Gminy Garwolin
Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci, które otrzymały jednakową liczbę punktów jest większa niż liczba miejsc, decyduje data zgłoszenia, a pozostałe dzieci zapisywane są na listę rezerwową.

Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w siedzibie żłobka.

Zostaw komentarz