Ogłoszenie

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dn. 28 kwietnia 2016 r.

S.525.01.2016

OGŁOSZENIE

            Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) przekazuję do publicznej wiadomości oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie na realizację zadania publicznego, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 25 kwietnia 2015 roku celem zgłaszania uwag w terminie do dnia 5 maja 2016 r.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz