Wniosek o przyznanie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

 w Aktualności

Szanowni Państwo,

zbieramy informacje o osobach, które wychowały wiele dzieci na wzorowych żołnierzy, gdyż zamierzamy złożyć wniosek do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie o przyznanie wyżej wymienionym osobom medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Potrzebujemy następujących danych: imię i nazwisko ojca wraz z datą urodzenia, imię i nazwisko matki wraz z datą urodzenia, adres zamieszkania rodziców, imiona dzieci, które odbyły służbę wojskową, ich NR PESEL oraz adres zameldowania (ostatniego zamieszkania).

Prosimy o przekazywanie informacji do Pani Wiesławy Kowalczyk Inspektor ds. wojskowych, działalności gospodarczej i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Garwolin przy ul. Mazowieckiej 16 w Garwolinie. Pokój 206. tel.: 25 682 05 60 wew. 43.

Zostaw komentarz