Wybór nowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

 w Aktualności

22 czerwca w Sulbinach odbyły się obrady Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Spotkanie otworzył dotychczasowy prezes Tomasz Łysiak, który podziękował za dotychczasową współpracę, ofiarną pracę strażaków i życzył wszystkim bezpiecznych i szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych. Druh Józef Fidala złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku. Po krótkim wstępie zaproponowano dyskusję o dotychczasowej działalności OSP. Podkreślano, że jest ona uzależniona od wyposażenia, przeszkolenia i lokalizacji terytorialnej danej jednostki. Stefan Gora zauważył, że jednostki, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są w sposób szczególny obciążone są wyjazdami i ilością interwencji i ze względu na to są bardziej wyszkolone i lepiej wyposażone, a ich interwencje sięgają poza powiat. Analiza działalności poszczególnych OSP doprowadziła do wniosku, że działalność podstawowa to tylko niewielka część zadań członków OSP. Strażacy biorą udział w organizacji spotkań, zawodów, uroczystości, obchodów wielu świąt. Bardzo ważną kwestią jest też zaangażowanie strażaków w akcje krwiodawstwa, gdyż dzielą się wówczas tym co najcenniejsze. Warta podkreślenia jest też działalność na rzecz szkół – nie tylko przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń pożarowych, ale też organizacja przedsięwzięć związanych z uroczystościami szkolnymi. Zauważono, że przed strażą stawiane są nowe wymagania dotyczące doposażenia, wyszkolenia. Następnie głos zabrał Dariusz Sadkowski – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, który podsumował kilka lat pracy straży. Zaakcentował połączenie sił ochotników i zawodowych strażaków. Zadeklarował chęć przeszkolenia części strażaków należących do KSRG, gdyż to właśnie oni najczęściej są wzywani do akcji. Komendant przypomniał wydarzenia minionego weekendu, w czasie którego zgłoszono 140 zdarzeń, których nie udałoby się obsłużyć bez pomocy ochotników. alt

 

Następnie przegłosowano udzielenie absolutorium ustępującym władzom. Przewodniczący zjazdu Waldemar Krupa zwrócił się do komisji wyborczej o przygotowanie listy przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – reprezentujących wszystkie OSP – członków zwyczajnych Związku oraz listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP. Wybrano jawny sposób głosowania. Do Zarządu Gminnego wybrano: prezes – Marcin Kołodziejczyk, wiceprezes Stefan Gora, komendant gminny – Dariusz Grędzik, sekretarz – Łukasz Świesiulski, skarbnik – Marcin Zalech, członkowie: Tadeusz Kender, Adam Kocyk, Marcin Malitka, Waldemar Mućko, Andrzej Szarek, Krzysztof Pluta, Marek Uściński, Bogdan Kędziorek. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Tomasza Lewnadowskiego – przewodniczącego, Jana Matysiaka – zastępcę i Tomasza Paducha – członka. Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali: Dariusz Grędzik, Stefan Gora, Marcin Kołodziejczyk, Adam Kocyk i Bogdan Kędziora. Natomiast przedstawicielami do zarządu Powiatowego ZOSP RP zostali: Stefan Gora i Dariusz Grędzik. Nowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Marcin Kołodziejczyk podziękował za udzielone zaufanie i wyraził nadzieję, że piastowanie funkcji prezesa i wójta pomoże w płynnym przepływie środków finansowych z budżetu gminy na wsparcie OSP. Wójt podkreślił, że zawsze był przyjazny strażakom, zawsze był otwarty na współpracę. Przedstawił też obecne plany związane z OSP, a szczególnie z jednostkami należącymi do KSRG. – Walczymy o samochód dla OSP Rębków, a w przyszłym roku dla Woli Rębkowskiej. Ważną inwestycją jest też budowa strażnicy w Niecieplinie, na którą w tym roku ogłosimy przetarg. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie pomyślna, a wszyscy strażacy będą szczęśliwie wracać z każdej akcji ratowniczej – powiedział na koniec nowy prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP Marcin Kołodziejczyk.

Na zakończenie zaproponowano by dotychczasowy prezes Tomasz Łysiak został honorowym prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i zawsze służył radą nowym władzom.

{gallery}2016/ZOSPRP{/gallery}

Zostaw komentarz