Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia „Przebudowa drogi gminnej – ulica Kwiatowa w miejscowości Miętne – etap I”

 w Archiwum przetargów

Numer ogłoszenia: 132625 – 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 118831 – 2016 data 05.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, fax. 025 6820567.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej ulicy Kwiatowej w Miętnem w km 0+000 ÷ 0+300, szerokość jezdni 6,0 m, warstwa ścieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego, podbudowa zasadnicza gr. 7 cm z betonu asfaltowego, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, podsypka piaskowa gr. 20 cm..
  • W ogłoszeniu powinno być: Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej ulicy Kwiatowej w Miętnem w km 0+005 ÷ 0+300, szerokość jezdni 6,0 m, warstwa ścieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego, podbudowa zasadnicza gr. 7 cm z betonu asfaltowego, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, podsypka piaskowa gr. 20 cm..
Zostaw komentarz