Ogłoszenie o zmianie ogoszenia „Przebudowa drogi gminnej – ulica Kwiatowa w miejscowości Miętne – etap I”

 w Archiwum przetargów

Numer ogłoszenia: 144197 – 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 118831 – 2016 data 05.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, fax. 025 6820567.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, sekretariat.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, sekretariat.
Zostaw komentarz