Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia

 w Obwieszczenia

                        Garwolin, dnia 2016.10.19

KS 6830.6.2016

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 19 października 2016 roku

w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

  Wójt Gminy Garwolin oferuje do wykonania rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Taluba oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 399 i 398 stanowiące własność osób prywatnych.

  Postępowanie rozgraniczeniowe wszczęte zostało postanowieniem z dnia 19 października 2016r, Nr KS 6830.6.2016.

  Zainteresowanych wykonaniem niniejszego rozgraniczenia proszę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia oferty, o złożenie pisemnej deklaracji wyrażającej chęć wykonania rozgraniczenia z podaniem terminu wykonania, oraz należności.

  Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego rozgraniczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 203, lub telefonicznie 25 682-05-60 wew.38

 

Wójt Gminy Garwolin

 (–)

Marcin Kołodziejczyk

 

 

Zostaw komentarz