Protokół konsultacji

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Protokół konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 

Zostaw komentarz