Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej”

 w Archiwum przetargów

alt

Â

Zostaw komentarz