Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. postępowania przetargowego „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 360429 – 2016 z dnia 2016-12-06 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 356039-2016
Data: 01/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o opuszczenie d udziału w postępowaniu Data 08/12/2016, godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o opuszczenie d udziału w postępowaniu Data 09/12/2016, godzina 10:30
Zostaw komentarz