Ocena jakości wody – wodociąg Miętne

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 22 grudnia 2016 r.

KS.7021.55.2016

 

Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139 z póżn.zm.) na podstawie oceny jakości wody z dnia 16 grudnia 2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, znak: HK. 4110.173.2016, wydanej po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody, Wójt Gminy Garwolin informuje mieszkańców o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Miętne zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z/s Miętne ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin.

Wójt Gminy Garwolin

(-)
Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz