KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 21.12.2016 r. Raport „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku”

 w Aktualności dot. rolnictwa i ochrony środowiska

„Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku” to kolejne opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: http://wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje/1266,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2015-roku.html w zakładce PUBLIKACJE, które nie zostało wydawane w formie drukowanej.

ÂÂ

ÂÂ

Zostaw komentarz