Informacja o odśnieżaniu chodników dla pieszych

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 12.01.2017 r.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Garwolin,

uprzejmie przypominam o obowiązku spoczywającym na właścicielach nieruchomości, polegającym na niezwłocznym oczyszczeniu ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chodników położonych przy granicy Państwa nieruchomości, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Garwolin zatwierdzony Uchwałą Nr XV/120/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2016 roku. Obowiązek ten powinien być realizowany przez:

  1. odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,
  2. podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek, popiół lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

Obecny stan chodników przylegających do nieruchomości, powoduje zagrożenie dla ruchu pieszych, zalegają na nich duże ilości śniegu i błota, chodniki te są częściowo oblodzone.

Ponadto przypominam, że kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w/w Regulaminie podlega karze grzywny.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz