Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018

 w Aktualności

Na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2016 r., poz. 60) Wójt Gminy Garwolin podaje do wiadomości harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

30.03.2017 r.–

21.04.2017 r.

22.05.2017 r. –

09.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.05.2017 r. –

11.05.2017 r.

12.06.2017 r. – 16.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.05.2017 r.

19.06.2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

15.05.2017 r. –

18.05.2017 r.

20.06.2017 r. –

22.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.05.2017 r.

23.06.2017 r.

Zostaw komentarz