Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 w Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

Nazwa sprawy

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629).

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego;
  2. kopia mapy z geodezyjną inwentaryzacją obiektów budowlanych (inwentaryzacja budynku);
  3. kopia zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Garwolinie o zakończeniu budowy budynku.

Opłaty

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 200, nr telefonu (25) 6820560 wew. 45, Łukasz Lis – Podinspektor ds. infrastruktury technicznej

Zostaw komentarz