Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 w Obwieszczenia i zawiadomienia pozostałe

0317 0001

 

Zostaw komentarz