XVIII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

 w Aktualności

Rozpoczęła się XVIII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Przyznawane już po raz 18. Nagrody to uhonorowanie pray i talentu ludzi wybitnych, zaangazowanych w rozwój oraz promocję naszego regionu. Jest to wyróżnienie przyznawane za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.

Konkurs doskonale pokazuje ja wielu na Mazowszu jest światłych obywateli, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia nasz region nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami. Każdego roku do Nagrody nominowane są nietuzinkowe postacie, mające szczególne zasługi na rzecz społeczności lokalniej.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

Podobnie jak w latach ubiegłych spośród nominowanych zostanie wyłonionych 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł netto.

Szczegółowe warunki i tryb postepowania konkursowego zostały określone w Regulaminie zatwierdzonym Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku zmienionej Uchwałą 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, dostępnym na stronach internetowych: www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.

Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednio: dla osób fizycznych i dla podmiotów niebędących osobą fizyczną, zgodnie z załącznikami do Uchwały Nr 891/251/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia XVIII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: XVIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w nieprzekraczalnym terminie: 1. pocztą do 15 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa. 2. lub osobiście do 15 września 2017 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15:00.

Zostaw komentarz