Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w miejscowości Wola Rębkowska w gminie Garwolin – etap I przystosowanie pomieszczeń”.

 w Archiwum przetargów

TIP 271.25.2017

                                                                                                        Garwolin, dnia 11.07.2017 r.

 

                                            

                                                          

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) o szacunkowej wartości mniejszej

niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

                                    

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w miejscowości Wola Rębkowska w gminie Garwolin – etap I przystosowanie pomieszczeń”.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w miejscowości Wola Rębkowska w gminie Garwolin – etap I przystosowanie pomieszczeń”.

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

W przedmiotowym, postepowaniu w wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez następujących Wykonawców:

 

  1. Firma

Universal Group Sp. z o.o., ul. Wilanowska 37, 05-510 Konstancin – Jeziorna

Cena oferty:

  • brutto: 198 620,57 zł
  • netto: 161 480,14 zł

 

Oferta wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 178.200,00 zł brutto.

 

  1. Firma

Zakład Usług Budowlanych Stefan Paśnicki, 08-400 Garwolin, ul. Hufca Orłów 13

Cena oferty:

  • brutto: 203 227,78 zł
  • netto: 165 225,84 zł

 

Oferta wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 178.200,00 zł brutto.

 

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 178.200,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych).

 

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

 

Z poważaniem

Zostaw komentarz