Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych

 w Aktualności

 Garwolin 17.07.2017 r

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU  NA  STANOWISKO

REFERENTA  D/S ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

W  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garwolinie

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  referenta d/s świadczeń wychowawczych w  GOPS Garwolin została wybrana Pani Małgorzata Gora  zamieszkała w  Mierżączce.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Gora spełnia wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku referenta d/s świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garwolinie podane w ogłoszeniu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 29.06.2017r. Posiada wykształcenie wyższe administracyjne tj. ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach.

Pani Małgorzata Gora w ocenie komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów potrzebnych do pracy na w/w stanowisku pracy.

W opinii komisji rekrutacyjnej Pani Małgorzata Gora  wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku referenta do spraw świadczeń wychowawczych.

 

/-/

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Garwolinie

mgr Beata Piotrowska

 

Załączniki:

Zostaw komentarz