Informacja z otwarcia ofert „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz część miejscowości Górki”

 w Przetargi, Wyniki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz część miejscowości Górki”

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena w zł. netto/brutto Termin wykonania Okres gwarancji Warunki płatności
1. WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. ul. Bronisława Czecha 55A, 04-555 Warszawa 24.229.133,86/ 29.801.834,65 Do 30.10.2020 r. 60 miesięcy przelew w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru robót lub 30 dni po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego jeżeli termin ten jest późniejszy
2. WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik 13.872.300,20/ 17.062.929,25 Do 30.09.2020 r. 60 miesięcy przelew w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru robót lub 30 dni po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego jeżeli termin ten jest późniejszy
3. PARSTER Sp z o.o. ul. Mickiewicza 32, 21-200 Parczew 8.044.291,13/ 9.894.478,09 Do 30.09.2020 r. 60 miesięcy przelew w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru robót lub 30 dni po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego jeżeli termin ten jest późniejszy
4. Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Instalacyjno – Inżynieryjnych BUDOKAN ul. Berka Joselewicza 2, 08-200 Łosice 9.505.283,80/ 11.691.499,07 Do 30.09.2020 r. 60 miesięcy przelew w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru robót lub 30 dni po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego jeżeli termin ten jest późniejszy
5. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin 11.950.000,00/ 14.698.500,00 Do 30.09.2020 r. 60 miesięcy przelew w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru robót lub 30 dni po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego jeżeli termin ten jest późniejszy

 

Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę: 9.100.000,00 zł brutto

                                                                                                                            

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                          

Załączniki:

Zostaw komentarz