INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Rębkowska ul. Przemysłowa”

 w Archiwum przetargów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Rębkowska ul. Przemysłowa”

 

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena w zł. netto/brutto Termin wykonania Okres gwarancji Warunki płatności
1.

 

PHU HYDROMIX

Sebastian Piętka

Star Huta 45

08-410 Garwolin

767.991,66 / 944.629,66 do 17.11.2017 5 lat przelew w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru robót lub 30 dni po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego jeżeli termin ten jest późniejszy
2 Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. zo.o.

Miętne, ul. Garwolińska 3

08-400 Garwolin

770.000,00 / 947.100,00 do 17.11.2017 5 lat przelew w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru robót lub 30 dni po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego jeżeli termin ten jest późniejszy
3 Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Instalacyjno- Inżynieryjnych BUDOKAN

ul. Berka Joselewicza 2,

08-200 Łosice

776.412,78 / 954.987,72 do 17.11.2017 5 lat przelew w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru robót lub 30 dni po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego jeżeli termin ten jest późniejszy

 

Kwotę jaką zamierzał przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia 640.000,00 zł.

                                                                                                             

Zostaw komentarz