Przetarg nieograniczony na „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin”

 w Archiwum przetargów

Ogłoszenie nr 584312-N-2017 z dnia 2017-09-06 r.

Urząd Gminy Garwolin: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Załączniki:

Zostaw komentarz