Inauguracja projektu Erasmus+

 w Aktualności

Dzisiaj ( 11.10.2017r.) w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie nastąpiła inauguracja projektu Erasmus+ (Let`s share culture and history using modern techniques and methods of learning teaching”) „Podzielmy się kulturą i historią poprzez nowoczesne techniki i metody uczenia”. Na spotkanie przybyły przedstawicielki szkół z Portugalii, Włoch i Grecji. Pani Dyrektor Elżbieta Głodek serdecznie przywitała zebranych i podziękowała paniom nauczycielkom Kindze Serej i Alicji Soszce, które będą koordynowały realizację założeń projektu ze strony szkoły w Rębkowie. Podkreśliła, że bez pomocy wójta gminy Garwolin Marcina Kołodziejczyka nie udałoby się podołać realizacji tak skomplikowanego projektu. Pan Wójt również przywitał zebranych i życzył gościom miłego poznawania naszego kraju oraz pomyślnej realizacji projektu. Po oficjalnym przywitaniu nastąpiła część artystyczna w wykonaniu większości uczniów szkoły. Uczniowie zatańczyli m.in. Belgijkę, Polkę, Kowbojkę, taniec Choco-Choco. Przedstawicielki szkoły z Włoch szczególnie urzekł występ jednego z uczniów – Jana Rychlika, który zaśpiewał piosenkę w języku włoskim.
Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Rębkowie od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r. w kooperacji ze szkołami:
• Agrupamento de Escolas Elias Garcia – Portugalia,
• Istituto Comprensivo „ San Giovanni Bosco – F. de Carolis”- Włochy,
• 35 primary school – Grecja,
Projekt realizowany jest w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej.
Celem głównym projektu jest:
– zapoznanie uczniów i nauczycieli z nowoczesnymi technikami i metodami uczenia się i nauczania narzędziami TIK poprzez wymianę doświadczeń ze szkołami partnerskimi z Grecji, Portugalii i Włoch;
– zapoznanie z historia i kulturą krajów partnerskich;
– wzmocnienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.
Maksymalna kwota dofinansowania przyznana na realizację całego projektu wynosi 72 000 euro. Maksymalna kwota dofinansowania przyznana dla szkoły to 31 675 euro.

Zostaw komentarz