Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów, szkoleń – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz treści edukacyjnych z przedmiotów objętych zajęciami w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500050408-N-2017 z dnia 27-10-2017 r.

Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500050182-N-2017
Data: 27.10.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:takMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Nazwa wykonawcy: CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz spółka jawna
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz spółka jawna oraz Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne „IDEA”

 

 

Zostaw komentarz