CO SŁYCHAĆ W PROJEKCIE „SKRZYDŁA WIEDZY?” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIE TALUBSKIEJ

 w "Skrzydła Wiedzy" - projekt edukacyjny

 

Nasi uczniowie – 46 dziewczynek i 55 chłopców od połowy października korzystają z różnorodnych zajęć. Jedni wyrównują braki w wiedzy i umiejętnościach np. na zajęciach z matematyki i języka angielskiego czy przyrody. Inni doskonalą to, w czym już mieli sukcesy np. na rozwijających zajęciach z informatyki, matematyki i języka angielskiego. Najmłodsi mają szansę zmniejszać swoje trudności z czytaniem, pisaniem, mówieniem na zajęciach terapii pedagogicznej, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych. Twórczo i wspólnie pracują wszyscy na zajęciach z kreatywności, tworząc prace techniczne, plastyczne, literackie, a nawet wspólne posiłki. Frekwencja dopisuje, oby tak dalej.

Niektóre z  pomocy dydaktycznych zakupionych przez Gminę w ramach projektu okazują się przydatne dla wielu grup np. tablice interaktywne czy 10 nowiutkich laptopów. Grupa rozwijająca język angielski przez 4 godziny tygodniowo została wyposażona w niezbędne podręczniki, które pozwalają mieć nadzieję na pomyślne zdanie egzaminu końcowego. Uczennice z grupy przyrodniczej mogą swobodnie, indywidualnie korzystać z nowych mikroskopów i różnych preparatów. Dzięki oczekiwanemu „torsowi człowieka” z wyposażeniem w wewnętrzne narządy, łatwiej będzie poznać i zapamiętać sekrety naszego ciała. Uczniom z grup języka angielskiego wyrównującego, matematyki, informatyki na pewno pomogą w nauce pomocnicze książki i ćwiczenia.

Grupy logopedyczne, których jest aż 5, także mogą korzystać z nowych pomocy dydaktycznych rozwijających mowę. Zakupione gry, loteryjki, programy komputerowe wspomagają korygowanie deficytów na zajęciach terapii pedagogicznej i korekcyjno-kompensacyjnych.

Starsi uczestnicy zajęć z przedmiotów ścisłych (matematyka, informatyka) mile wspominają listopadowy edukacyjny wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zajęcia w planetarium, interaktywna nauka treści przyrodniczych nie tylko wzbogacają wiedzę, ale również wyzwalają ciekawość i twórcze podejście do intelektualnych problemów.

W ramach projektu wsparcie uzyskali także nauczyciele. Wszyscy biorący udział w projekcie – 20 osób poznało zasady działania platformy „Edu-master”, co na pewno przyda się w codziennej pracy. 14 osób skorzystało z warsztatów kreatywności, 4 uczestniczyły w zajęciach dotyczących pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach, 2 w zajęciach z eksperymentalnych metod w nauczaniu.                                            

 

 

 

 

Zostaw komentarz