Informacja o czasowym zamknięciu przejazdów kolejowo-drogowych

 w Aktualności

BUDIMEX SA Odział Budownictwa Infrastrukturalnego, Rejon Kolejowy, Biuro Budowy Linii Kolejowej nr 7 z/s 08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 22 informuje, że w dniach od 8 grudnia 2017 r. do 12 grudnia 2017 r. zostaną zamknięte następujące przejazdy kolejowo – drogowe na terenie gminy Garwolin, w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa” – Zamówienie Częściowe B odcinek Pilawa – Dęblin”:

1) km 62+298 w ciągu ulicy Polskiej w miejscowości Rębków, zgodnie z zatwierdzonym projektem 16/TOR.B/SM/2017,

2) km 63+385 w ciągu ulicy Podbiel w miejscowości Rębków, zgodnie z zatwierdzonym projektem 16/TOR.B/SM/2017,

3) km 57+810 w ciągu ulicy Osieckiej w miejscowości Miętne, zgodnie z zatwierdzonym projektem 18/TOR.B/SM/2017,

4) km 59+819 w ciągu ulicy Kolejowej w miejscowości Wola Rębkowska, zgodnie z zatwierdzonym projektem 18/TOR.B/SM/2017,

oraz zostanie zmieniona organizacja ruchu na stacji Garwolin w miejscowości Wola Rębkowska, zgodnie z zatwierdzonym projektem 12/TOR.B/SM/2017 etap E.L

Za utrudnienia wynikające z zaistniałej sytuacji przepraszamy.

Odpowiedzialność za powyższe roboty i utrudnienia w ruchu ponosi Wykonawca robót tj. firma BUDIMEX SA, ul. Mazowiecka 22,08-400 Garwolin.

Zostaw komentarz