Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki część I dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł

 w Obwieszczenia

Zostaw komentarz