Sprawozdanie z realizacji Programu Wpółpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 wst. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Załączniki:

Zostaw komentarz