KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY GARWOLIN

 w Ochrona danych osobowych

 

 

W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Garwolin z siedzibą w  Garwolinie, reprezentowana przez Wójta Gminy:

adres:                  ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin

telefon:               (+48)25 682 05 60

e-mail:                 urzad@garwolin-gmina.pl

 

  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się:

pisemnie na adres:                        ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin

telefonicznie pod numerem:     (+48)25 682 05 60

poprzez adres e-mail:                   iod@garwolin-gmina.pl

 

  • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa oraz na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

  • Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, które zawarły z Administratorem stosowne umowy.

 

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań Administratora oraz obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

 

  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą do przetwarzania.

 

  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

  • W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wypełnienia obowiązku prawnego.

 

 

 

 

Zostaw komentarz